Projektledaren heter Markus Svensson och han har hittills haft föredrag för personal- och föräldragrupper. I föreläsnings- och berättarföreningen Lyssna och Lär fann vi projektet intressant och behandlade och ansåg att den berörde en viktig fråga, så vi bjöd in Markus till en föreläsningskväll. Mellan 40 och 50 personer kom till Kulturhuset Hav och Land för att lyssna på honom. Markus Svensson, bilden till höger, kallar sig för genusvetare och hans budskap är, att det inte handlar om biologiska skillnader mellan pojkar och flickor, utan att det handlar om den kultur som råder i samhället.

Han visade att på 1970-talet presterade pojkar bättre än flickor och andelen pojkar i högskolan var 60 %, 1980 var det lika många flickor som pojkar på högskolan och 2018 var andelen pojkar 39 %. När det gäller högskolan är andelen flickor idag högre på alla utbildningar förutom vissa tekniska högskolor. Han nämnde Chalmers som en av de högskolor där pojkarnas andel var högre än flickornas.

En av hans teser är att det handlar om hur vi vuxna bemöter och har olika förväntningar på ungdomarna. Ett enkelt exempel han tog var en pojke i årkurs nio – efter att de ätit mat sa han till sin mamma nu går jag ut, varvid mamman undrade om han gjort sina läxor. Pojken svarade ja och gick. En flicka i samma ålder kom efter maten till sin mamma och frågade om hon kunde förhöra henne på läxan och det gjorde mamman.

Markus berörde också samhällsförändringen. Själv hoppade han av gymnasiet och fick direkt arbete på SAAB i Trollhättan; efter några år tröttnade han på jobbet, sökte till Komvux och kom sedan in på universitetet i Göteborg. Idag finns inga jobb på SAAB, det är svårt att få jobb, som inte kräver utbildning. Även Komvux har dragit ner sin verksamhet. Detta är kanske en del av den pojkkris som man talar om idag. Pojkar söker sin maskulinitet och hur hittar de den? De vill gärna synas och är beroende av publik. Vi fick lyssna på en radioinspelning där 12-årige Viktor berättade att han ätit 42 köttbullar och 10 potatisar under skollunchen. Ett sätt att visa upp sig och vara tuff. Köttbullsätandet var väl relativt ofarligt – ibland förekommer betydligt farligare sätt att visa sin manlighet – att köra fort, att hoppa från höga höjder kan vara några exempel.

Tyvärr är det inte tillräckligt tufft att vara duktig i skolan – det är inte manligt utan ”tjejigt”. Hur gör vi för att förändra detta? Det var Markus sista fråga till publiken. Det blev inledningen till en intensiv diskussion – något vi i Lyssna och Lär ser som ett mycket värdefullt inslag i våra föreläsnings- och berättarkvällar…

Den 19 mars 2020 klockan 18.00 har vi årsmöte. Klockan 19.00 kommer Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet och Seniorforskare vid Folkehelseinstitutet, Oslo, Norge att föreläsa. Vi återkommer till hans föreläsning.