Vi blev väl mottagna av Paula och Lena tog ett antal bilder, som illustrerar denna artikel tillsammans med bilder från vänföreningens hemsida tagna av Per Pettersson Pixel.
På föreningens hemsida står det -Vi är en kooperativ hyresrättsförening som har byggt ett hyreshus i Gerlesborg, med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum. Huset stod inflyttningsklart i juni 2018. Det består av en länga med radhusliknande bostäder, som har entréerna mot ett däck vänt mot gatan och med små förrådshus och parkering framför. På västsidan, som vetter åt naturen och berget har var och en sin uteplats.
Huset är byggt av trä. Golvvärme från bergvärmepump ger behaglig inomhusklimat och solcellsanläggningen producerar nästan hälften av vårt totala elbehov.
Vi har strävat efter ett boende med möjlighet både till enskildhet och till den trygghet, som skapas av närhet till grannar. Vi äger, förvaltar och ansvarar själva för allt – skötsel, underhåll och ekonomi – vilket skapar en naturlig grund för gemenskap. Omfattningen av ytterligare gemensamma aktiviteter avgör hyresgästerna tillsammans från tid till annan. Ett viktigt syfte var att åstadkomma ett boende, som är fritt från spekulation och som även människor med små inkomster ska kunna har råd med. Huset kom till som en byggemenskap med mycket obetalt arbete av medlemmarna och ett nära samarbete mellan föreningen, arkitekten och den lokala entreprenören. Finansieringen blev möjlig genom privata lån i initialskedet och sedan genom statligt investeringsstöd och en kommunal borgen från Tanums kommun samt ett lån från Sparbanken Tanum.-
Det är en imponerande insats, som gjorts av de som nu bor i huset. Föreningen bidrager till att bostadsmarknaden får ytterligare ett alternativ. Projektet är också intressant därför att det betonar bostadens betydelse i ett socialt perspektiv.
Vad jag inte visste när vi åkte till Paula i Gerlesborg var att projektet har kommit att bli ett led i en större process där bland annat Chalmers tekniska högskola är involverad. 19-20 september 2019 var det en stor konferens i Göteborg på temat ”socialt byggande” där bland andra Paula medverkade. Läs mer på ”socialtbyggande.se”
Paula framhåller att det är en växande rörelse grupper av arkitekter, intresserade människor och bostadslösas organisationer, som är basen den nämnda processen.
Vänboendets hemsida är också en värdefull informationskälla för dem som är intresserade eller tänker starta ett motsvarande projekt. För närvarande finns ca tjugo färdigställda eller nära färdigställda projekt av samma typ som vänboendet i Gerlesborg.
Ekonomin är givetvis central i alla projekt även i byggprojekt av den typ som vänboendet i Gerlesborg representerar. Även i det avseeendet verkar föreningen har lyckats och kan nu njuta av måttliga hyror. Emellertid finns det anledning att hissa en varningsflagga här. Det krävs mycken skicklighet vid sidan av egna arbetsinsatser för att få ner byggkostnaderna. I Sverige har vi en byggmarknad som uppvisar monopoliknande strukturer, som driver kostnaderna uppåt. Frånvaro av utlänsk konkurrens och nästan symbiosliknande förhållanden mellan fack, byggmästare och politik gör att det är svårt att begränsa kostnaderna.
Under alla omständigheter är det inte utan beundran för vänföreningen, som jag skriver denna artikel. Lilla Gerlesborg, med en mycket intressant historia, har något som är en del i en svenska och internationell rörelse. Kanske är det med detta som med konstnärerna i och kring Gerlesborg – de är världsberömda utom i Tanums och Sotenäs kommuner.
Bilderna är tagna av Per Pettersson Pixel och markeras med Pixel samt Lena Kristensson, som markeras med Lena.
Lenas bilder visar att naturen och konsten är central i vänboendet.