Efter min sammanfattning av sommarens ogräsinventering fick jag förfrågan om vilka ogräs det var.
Det delar jag gärna med mig av! Så här kommer listan:

Amerikansk dunört
Mattram Maskros
Pipdån
Revormstörel Äkta Johannesört
Ärenpris Murveronika
Opiumvallmo Äkta Förgätmigej
Revsmörblomma Åkervinda
Rödblära Backtrav
Rödklöver Bergdunört
Rödkämpe Bitterpilört
Röllika Brunskära
Sandmaskros Brunört
Skelört Brännässla
Småsporre Duvvicker
Smörblomma Flikplister
Snärjmåra Flockfibbla
Spikvallmo Groblad
Stinknäva Gråbo
Stånds Grässtjärnblomma
Svalört Gulmåra
Svartkämpe Gåsört
Svinrot Harklöver
Teveronika Harkål
Trädgårdsveronika Humlelusern
Vanligt kungsljus Jordreva
Vit fetknopp Kamomill
Vitklöver Kirskål
Våtarv Kornvallmo
Vägtistel Kråkklöver
Åkermolke Kvickrot
Åkerförgätmigej Kärrdunört 60 olika örter

Den här artikeln är skriven för och ursprungligen publicerad i https://fjordarochfolk.se