Hembygdsföreningen Sotenäsgillet grundades på 1920-talet av bland andra James och Maria Svensson. Grosshandlarpar från Göteborg. De skänkte genom sin stiftelse fastigheten Hunnebo 1:331 med tillhödrande byggnader till Hembygdsföreningen Sotenäsgillet. Det som vi idag kallar Gammelgården strax utanför Hunnebostrand. Föreningen har under flera år tillåtits förfalla på olika sätt. I juni förra året beslutade ett 15-tal medlemmar att inleda en rekonstruktion. Extra årsmöte inkallades och styrelse mm valdes. Denna styrelse har under det gångna året uträttat stordåd och bl a fått ekonomin på fötter. I början av januari i år hölls det första ordinarie årsmötet på flera år. Då valdes ny styrelse och övriga funktionärer. En organisation med arbetsgrupper lades fast och ett febrilt arbete påbörjades. Det finns nu arbetsgrupper för Stenhuggerimuseet, Museet i löjtnatsbostället (militiebosället), Utemiljö och Evenemang.
Stenhuggerimuseet skall ha visningar för grupper och tidsbestämda visningar för allmänheten. Det andra museet skall ha ett begränsat öppethållande eftersom det är under uppbyggnad. Utemiljön skall hävdas på olika sätt bl a genom upprensning och städning. Byggnaderna skall rustas upp. Evenemangsgruppen skall se till att det blir traditionellt midsommarfirande på midsommardagen och andra arrangemang. Mat- och hantverksmarknad samt olika musikarrangemang är planerade.
Föreningen har under några år haft ett Leaderprojekt liggande i skrivbordslådan. Det har nu dammats av och arbetet med en förstudie är nu i full gång. Projektet handlar om att skapa ett maritimt center i Sotenäs kommun. De inledande funderingarna går ut på att skapa ett huvudcenter med flera delcenter runt om i kommunen. Centret skall knytas samman i ett datanät till vilket också institutioner utanför kommunen är tänkta att anslutas.
Intill Gammelgården ligger Hunnebo Vandrarhem med sin ståtliga huvudbyggnad och sköna övernattningsrum. Vandrarhemmet ägs av Sotenäs kommun och nu har en ny arrendator tillträtt. Går allt som är tänkt kommer verksamheterna på Gammelgården och vandrarhemmet att komplettera varandra och skapa en attraktiv mötesplats.