Föreläsningen den 7 november hölls av Joel Oresten som är civilingenjör och uppväxt och bosatt på Smögen. Han har ett stort intresse för miljöfrågor och har därför tillsammans med några andra utvecklat en metod att rena fiskavfallet från kommunens tre stora fiskindustrier: Orkla, Leröy och Marenor. Denna rening ger flera olika biprodukter som kan användas. Det blir biogas som kan användas för uppvärmning. Tanken är att värmen återförs till fiskindustrierna. Några av de näringsämnen som blir kvar tror man ska kunna användas till gödsel. Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Klevs gård, som i så fall skulle kunna minimera användningen av konstgödsel.

Ett större och kanske mer intressant projekt är att överblivna näringsämnen, t.ex. vid framställning av anjovis, skulle kunna användas som föda till laxar i en laxodling, som sker helt på land. Det fungerar – man har under flera år haft en försöksodling på Fisketången. Laxen, som odlades fram, var enligt olika matexperter mycket god och den är garanterat antibiotikafri. Experter både från SLU och Göteborgs universitet har gjort många olika tester på den odlade laxen och funnit att den är i mycket god fysisk form, hjärta och andra viktiga organ fungerar nästan bättre än hos vildlevande lax. Dock: ett stort problem återstår. Det är oklart om laxodlingen får tillstånd. Detta kommer att avgöras av mark- och miljööverdomstolen inom en nära framtid.

Ett annat företag, som odlar kiselalger och använder vattnet från laxodlingen, väntar också på besked. Det företaget kommer att flytta till Fredriksstad om det inte är klart med tillstånd för laxodlingen före årsskiftet. Då skulle kommunen förlora en industri, som har stor utvecklingspotential.

Nästa föreläsning blir den 9 januari klockan 19.00 och då kommer Marcus Svensson och berättar utifrån frågan: ”Varför får pojkar sämre betyg än flickor i skolan?” Vi återkommer med mer information.