Visst – det har gått bra att odla lax på land
Och biogasbygget är inne på finalen

Malin och Joel Oresten,
två av frontfigurerna
när det gäller etableringen
av laxodlingen och biogasproduktionen
i Kungshamn gästar
Lyssna och Lär
nästa torsdag

- Försöksverksamhet bestående i att odla lax på land, på Fisketången, har visat att det fungerar! Resultatet har blivit garanterat antibiotikafri lax och - enligt några av ortens krögare - dessutom mycket smakrik sådan enligt Joel och Malin Oresten, två av ägarna till Smögens lax och till Rena Hav. Ägarna vet alltså att det går, frågan är om man får… Ärendet ligger just nu för beslut hos mark- och miljööverdomstolen. Förhoppningsvis kommer beslutet före jul.

- Arbetet med biogasanläggningen, som skall framställa biogas av avfallet från kommunens tre fiskindustrier, Orkla, Marenor och Leröj, år igång, men anläggningen är ännu inte fullt utbyggd. De utsläpp av fiskrester som tidigare gjordes i havet, skall omvandlas till biogas. Biogasen kan användas till uppvärmning och återgå till fiskindustrierna och/eller användas för uppvärmning på andra platser i kommunen.

Om dessa två projekt, som rönt stort debattintresse, har Malin och Joel Oresten lovat berätta när Lyssna och Lär, redan nästa torsdag, den 7 november, som vanligt klockan 19 arrangerar höstens andra berättar-/föreläsningskväll .
Ni är således välkomna till Hav och Land/Folkets Hus
i Hunnebostrand, torsdagen den 7 november kl. 19. Fri entré!
Lyssna och Lär samverkar med