Bland de företag på Sotenäset, som skapats och drivs av kvinnor, är bland andra Sifferservice AB i Hunnebostrand.

Vi fick en intervju med företagets grundare Emma Evensson, som berättar så här:

-Tänk att drömmen att arbete med siffror skulle ge mig det jobb jag älskar. Jag, Emma Evensson startade Sifferservice hemma i gäststugan 1997.
Idag är vi fem medarbetare med kontor i centrala Hunnebostrand. Styrkan i att växa är att med fler medarbetare kommer mer kompetens och energi i verksamheten. Vi på Sifferservice har stor kunskap och erfarenhet inom redovisning, lön/personal och marknad. Främst har vi en passion för vårt yrke och älskar vårt jobb.
Vi har en bred kundkrets både till geografisk placering men också till storlek, stora som små och i kommunen men även utspridda i landet. Med dagens teknik finns alla lösningar.
Att arbete med siffror kan i mångas ögon ses som torrt och teoretiskt. För oss är siffran ledningen och hjälpmedlet för att kunna ge rätt rådgivning till företagaren. Siffran kan ge så många olika lösningar som i sin tur kan leda till oväntade beslut och resultat. Närheten till företagarna och vårt gemensamma arbete är vår drivkraft och där hittar vi vår energi.
Vi har som mål att våra kunder skall uppleva sin ekonomi och administration med lätthet och glädje.
Emma Evensson är auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult, därmed följer alla medarbetare på Sifferservice Rex och SALK, svensk yrkesstandard för redovisnings- och löneuppdrag. För Sifferservices kunder betyder detta bl.a. hög kvalitet i redovisningsarbetet, att vi har krav på att hålla oss uppdaterade via utbildningar och krav på att vara försäkrade.

I kommande nummer av Fjordar och Folk planerar vi för en artikel om ett annat företag som drivs av kvinnor. Denna gången blir det ett företag i Bovallstrand, som har gamla anor.

Den här artikeln är skriven för och ursprungligen publicerad i https://fjordarochfolk.se