För en tid sedan skrev jag om Carl Bredin och den inomhusodling som han startat upp i Kungshamn. Jag har nu haft ytterligare en trevlig pratstund med honom och fått se hur odlingen har utvecklats.

Den absolut största förändringen sedan vår senaste intervju är ju såklart den fortfarande pågående pandemin. Då Carls verksamhet riktar sig till kundgruppen restauranger så har detta varit en tuff period för försäljningen och ganska lugnt i odlingen. Detta har medfört några förändringar och här berättar Carl mer ingående om den långsiktiga planen och varför han egentligen startade NearbyFood.

Världens och även Sveriges sätt att konsumera mat på idag är enligt Carl väldigt ohållbar. “Den klimat- och miljömässiga påverkan jordbruket, distributionen samt förpacknings avfallet som uppkommer från våra livsmedel har på både den globala och närliggande miljön är enorm” berättar han. Utöver detta kommer vi de närmsta åren att se en enorm befolkningsökning[1] vilket gör att vi behöver producera ännu mer mat.

Carl fortsätter att berätta vad tanken var med NearbyFood och ett nytt företag som han med 4 andra kollegor nu startat upp vid sidan av odlingen, nämligen en smart matbutik: NearbyStore:

“De lite större målet är att bygga upp ett vertikalt integrerat företag som jobbar inom flera delar av livsmedelskedjan. Jag vill skapa en organisation som skall hantera hela värdekedjan inom livsmedel; Alltså produktionen, distributionen, försäljningen och dessutom avfallshantering av mat.“

Det är där som NearbyStore kommer in i bilden och Carl berättar om butikens affärsidé:

“NearbyStore skall erbjuda den absolut bästa, snabbaste och mest klimatsmarta upplevelsen inom dagligvaruhandel genom smarta butiker och användarvänliga digitala tjänster.”

Helt enkelt sammanfattat så skall butiken försöka sälja mat med mindre resurser än en vanlig butik och på så sätt erbjuda en mer ekologisk samt ekonomiskt hållbar affärsmodell med hjälp av så kallade smarta butiker.

Med hjälp av närliggande småproducenter, NearbyFood och nya effektivare metoder att hantera försäljning av mat i butiker så kommer konsumenterna få tillgång till mer Svensk och klimatnyttig mat för överkomliga priser menar Carl.

Vidare har även en del förändringar skett i NearbyFoods verksamhet. Verksamheten har flyttats upp till Linköping med Carl och trots pandemin har odlingsytan skalats upp till flera hundra kvadratmeter i en upprustning för tiden efter corona. “Jag tror att vi kommer se en stor vilja hos folk att få återgå till det normala, träffa kompisar och äta gott. När detta sker är jag och NearbyFood redo att möta efterfrågan” avslutar Carl med när jag frågar om framtidsutsikterna för 2021.

[1] https://www.ted.com/talks/hans_rosling_global_population_growth_box_by_box/transcript?language=sv

Läs andra artiklar i svensk press.se